Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše MŠ

Naše mateřská škola byla založena 1. 9. 1980 jako MŠ n. p. Gumárny Zubří. Skládá se ze dvou budov, které jsou propojeny chodbou. V hlavní části byly čtyři třídy MŠ a ve vedlejší budově dvě oddělení jeslí. Stravování zajišťovala jedna kuchyň společně pro MŠ i jesle. V průběhu let se měnil počet tříd v závislosti na počtu dětí docházejících do MŠ.

 

K 1. 9. 1990 byla zrušena MŠ Gumárny I a děti i zaměstnanci přešli do naší MŠ. Částečně bylo převezeno i vybavení a hračky. Otevřeny byly čtyři třídy.

 

1. 7. 1993 převzala naši MŠ obec Zubří, došlo k uzavření MŠ I a i v tomto případě všechny děti a zaměstnanci přešli k nám.

 

1. 9. 1995 bylo zapsáno do MŠ 115 dětí a tím došlo k otevření páté třídy v budově bývalých jeslí, které byly zrušeny. Třída se velmi pěkně zařídila a děti zde mají dostatečný prostor pro individuální činnosti.

 

K 1. 1. 2001 vstoupila naše mateřská škola do právní subjektivity, stala se samostatně hospodařící jednotkou, ale i nadále je jejím zřizovatelem, nyní už město Zubří.

 

Od 1. 9. 2013 byla otevřena v naší MŠ šestá třída pro 12 dětí, celkem se tedy v mateřské škole vzdělává 152 dětí.

 

Od 1. 9. 2018 uzavřena šestá třída, celkem se tedy v mateřské škole vzdělává 140 dětí.

 

Poloha MŠ je uprostřed sídliště, ale k přírodě máme blízko. Děti mají k dispozici velkou zahradu s množstvím průlezek, houpaček, pískovišť a skluzavek. Byly zde vysazeny jehličnany i listnaté stromy, které by měly poskytnout dětem nejen estetické prostředí, ale i možnost praktického využití při hrách v letních dnech. Celková rekonstrukce zahrady v přírodním stylu proběhla v roce 2014.

 

Zaměření MŠ je již několik let stejné a to v oblasti ekologie. Poloha Zubří je uprostřed krásných Beskyd, s výhledem na horu Radhošť. Máme to štěstí, že je kolem nás plno lesů, hor, řek a potoků. Proto se snažíme dětem vštěpovat lásku k přírodě a svému okolí a tím i lásku člověka k člověku. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání jsme zaměřili tímto směrem, protože už máme mnoho zkušeností a dobrých výsledků při práci s dětmi. Děti jsou v hlavní budově ve věkově heterogenních (smíšených) třídách a tím můžeme individuálně pracovat dle potřeb a zaměření jednotlivých tříd. Od školního roku 2022/2023 budou tříleté nově začínající děti docházet do vedlejší budou do V. třídy Včeliček. Již několik let pracujeme s tematickými plány, což nám nyní při tvorbě a realizaci nového školního programu velmi pomáhá. V mateřské škole pracují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují vysokou úroveň výchovně-vzdělávacího procesu při práci s dětmi.

 

Jednotlivé třídy jsou plně vyhovující pro plnění školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Učitelé mají dostatečné množství materiálního zabezpečení pro jejich práci - didaktické pomůcky, výtvarný materiál, hračky, obrázkový materiál, knihy,… 

 

Budova MŠ